technology talk – rozwiązanie One BI

Gabriela: Analiza w chmurze, One BI, spójność oraz transparentność danych to wszystko dzisiaj bez ograniczeń w naszej rozmowie – serdecznie zapraszam.

Marek jako lider zespołu technicznego Business Intelligence, powiedz mi proszę jak ty i twój zespół podchodzicie do rozwiązań BI, gdybyś miał to opisać w dwóch -trzech zdaniach?

Marek: Odpowiem ci w dwóch słowach – One BI.

Gabriela: Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat?

Marek: Spójność i transparentność to główne hasła. Spójność oznacza, że staramy się korzystać z tych samych narzędzi zarówno dla osób, które są przedstawicielami handlowymi na przykład jak i menedżerami czy członkami zarządu, ale również pracującymi w Polsce albo za granicą. Z kolei transparentność oznacza, że staramy się żeby KPI – zestaw narzędzi, zestaw danych który jest wykorzystywany – był taki sam wszędzie i żeby ludzie rozmawiali tym samym językiem w organizacji.

Gabriela: Bardzo ładnie powiedziane to tym samym językiem, czy ja mam rozumieć i moi klienci też w ten sposób, że osoba zarówno która jest w Warszawie i na przykład w Chicago, będzie mogła interpretować te dane w ten sam sposób?

Marek: Cel jest taki, żeby te dane były ze sobą spójne i żeby były przedstawione w ten sam sposób dlatego, że rozumienie na niskim szczeblu danych tak samo, powoduje też, że na tych wyższych szczeblach analizy, można wyciągać bardziej konkretne wnioski ze względu na tą spójność na wszystkich etapach analizy danych.

Gabriela: Rozumiem natomiast, zgodzisz się ze mną, że niektóre dane nie mogą być dostępne dla wszystkich osób w organizacji na przykład dla działu handlowego i na przykład dla całej powiedzmy jednostki organizacji. Czy dane są w jakiś sposób klasyfikowane, że na przykład mój menadżer widzi więcej niż ja?

Marek: Oczywiście, że tak, dane są przede wszystkim zabezpieczane i przedstawiciel handlowy widzi tylko dane związane z rejonem, w którym pracuje. Natomiast jego menadżer widzi dane wszystkich ludzi w zespole zagregowane lub pojedyncze – w zależy jak woli. A z  kolei prezes zarządu widzi dane już najbardziej zagregowane na poziomie całej firmy.

Gabriela: Rozumiem, mam jeszcze pytanie odnośnie kosztów, bo to zarówno mnie jak i moich klientów myślę, że bardzo interesuje. Czy my możemy, czy ja – wraz z moimi klientami, możemy liczyć na to, że w One BI mamy do czynienia z optymalizacją kosztów, czy to jednak nie to rozwiązanie?

Marek: Jak najbardziej! W ostatnich latach nasze wdrożenia systemów analitycznych skupiają się głównie wokół chmur danych i tutaj mamy duże pole manewru, jeżeli chodzi o optymalizację kosztów. Ze względu na to, że nasze rozwiązania są szyte na miarę, na potrzeby klienta. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, żeby utrzymywać jakąś infrastrukturę w sposób ciągły to możemy to zoptymalizować i zmniejszyć koszty potrzebne do tego aby taką infrastrukturę utrzymać. Jednym z rozwiązań, które  wykorzystujemy jest Azure Synaps Analitycs.

Gabriela: Słyszałem o tym rozwiązaniu, drodzy Państwo, mój zespół tak mogę to powiedzieć, wdrożył jako jeden z niewielu na świecie to rozwiązanie w ciągu 2 tygodni. Za chwilę myślę, że Marek o tym powie więcej i też możemy uznać,  podpisać się pod tym, że braliśmy udział w wytworzeniu tego produktu?

Marek: Aby być precyzyjnym faktycznie wdrożyliśmy to rozwiązanie w dwa tygodnie od momentu kiedy ono zostało publicznie dostępne do zastosowań produkcyjnych. Natomiast było to poprzedzone około półroczną pracę wraz z Microsoft Dania, na tym żeby to rozwiązanie było stabilne i bezpieczne. Żeby nie było błędów, dlatego w momencie kiedy został publicznie udostępnione my już mieliśmy pełen wachlarz rozwiązań, które wdrożyliśmy właśnie te dwa tygodnie

Gabriela: Jestem dumna że pracuję z takim  zespołem. Drodzy Państwo jak One BI to tylko Inetum.