SZACUNEK W SCRUMIE

Gdy pracujemy razem, dzielimy ze sobą sukcesy i porażki. To pozwala nam wspierać się i rozwijać tak, by zasłużyć na wzajemny szacunek. Warto pamiętać, że tylko relacja zbudowana na szacunku daje ludziom możliwość spełnienia i rozwoju. W takiej atmosferze możliwe jest realizowanie pozostałych wartości Scruma: odwagi, zaangażowania, skupienia oraz otwartości.

Gdy myślimy o szacunku jako jednej z wartości w Scrumie naturalnie nasze myśli koncentrują się na szacunku jakim darzą się członkowie Zespołu.

Wyraża się to w tym, że szanujemy zdanie drugiej osoby, nawet gdy jest ono całkowicie odrębne od naszego. Wysłuchujemy argumentów i poddajemy swoje założenia krytycznej ocenie, dopuszczając do siebie fakt, że możemy się mylić.

Rozumiemy, że ludzie mają rożne doświadczenia, reprezentują różne postawy życiowe, mają rożne charaktery. Wierzymy jednak, że dają Zespołowi swoje pełne zaangażowanie i wspieramy ich w tym najlepiej jak potrafimy.

Szanujemy swój czas pojawiając się na spotkaniach scrumowych. Staramy się być punktualni i przygotowani. Rozumiemy ich cel i swoją postawą staramy się mu jak najlepiej służyć.

Za budowanie i rozwijanie takich postaw w Zespole odpowiada Scrum Master. Jego zachowanie, sposób w jaki się wypowiada i jak traktuje swoją rolę kształtują środowisko w jakim będzie rozwijał się Zespół. To Scrum Master jest pierwszą osobą, która powinna zauważyć negatywne postawy i starać się wpłynąć na ich zmianę. Może to być banalne spóźnianie się na standup, przez brak zaangażowania w pracę, po konflikty czy najprawdziwsze kłótnie w Zespole, które z atmosferą szacunku nie mają nic wspólnego.

Szacunek w Scrumie nie powinien się jednak ograniczać do relacji panującej w Zespole programistycznym. Zespół pracuje w bliskiej relacji z Właścicielem Produktu. Ten z kolei reprezentuje Biznes. Rozszerzenie pojęcia szacunku w Scrumie, poza atmosferę w Zespole programistycznym pozwala dostrzec dodatkowe pole do rozwijania tej wartości.

Właściciel Produktu wyraża swój szacunek dla Zespołu przekazując im na własność Backlog Sprintu. Ufając, że Team najlepiej wie ile pracy może wykonać w danej Iteracji oraz jak tę pracę wykonać.

Z drugiej strony Zespół w pełni angażując się w powierzone zadania wyraża szacunek dla Właściciela Produktu oraz Interesariuszy, którzy wiedzą, że mogą polegać na Zespole. Co istotne, Zespół w otwarty sposób powinien także komunikować dostarczone i nie dostarczone funkcjonalności. Także składanie realistycznych zobowiązań wobec Klienta jest wyrazem szacunku.

Na szacunek w relacjach między ludźmi pracuje się długo. Jest to na pewno proces, który wymaga wsparcia na każdym etapie życia Zespołu oraz szerzej, Produktu. Niezwykle trudnym sprawdzianem dojrzałości relacji jest moment, w którym Klient zmienia zdanie lub się myli a także gdy… Zespół popełnia błąd. W Scrumie jest to sytuacja naturalna i jeśli zdarzy się w otoczeniu otwartym i pełnym dobrych intencji to powinna spotkać się z akceptacją i zrozumieniem. Warto o tym pamiętać i do takiego stanu dążyć.

CYKL: WARTOŚCI W SCRUMIE

Michalina Smolarkiewicz