ODWAGA W SCRUMIE

Czy myśleliście kiedyś o Zespole Scrumowym jak o Grupie Superbohaterów? Takim lokalnym wycinku Universum Marvela. Skąd to skojarzenie?

Odwaga to cecha bohaterów. A Zespół Scrumowy musi mieć nie lada odwagę, aby podejmować decyzje i rozwiązywać problemy, które napotyka na swej drodze. Często są to decyzje podejmowane w sytuacjach kryzysowych, obarczone dużym stresem. W idealnym świecie nie ma płonących środowisk, zagrożonych releasów i zmieniających się wymagań. W świecie Superbohaterów takie sytuacje to chleb powszedni. W każdym Sprincie niestrudzenie wyruszają, aby walczyć o najlepszy możliwy Produkt.

W czasie planowania czy codziennego standupu potrzebują odwagi by zabrać głos. Wyrazić swoje zdanie. Podjąć decyzję. A także przyznać, że mogli być w błędzie. Nie lada odwagi wymaga także otwarta rozmowa o przyczynach porażki. Przyznanie się przed sobą i Zespołem, że coś poszło nie tak. A czasem, co bywa trudniejsze, zachęcenie kogoś do przyznania się do błędu. Odwaga do mówienia prawdy w trudnych sytuacjach i odwaga, aby tej prawdy wysłuchać.

Aby Zespół był odważny poszczególni jego członkowie muszą mieć pewność, że mają prawo się mylić. W trudnej sytuacji ważniejsze jest podjęcie decyzji zagrożonej ryzykiem porażki, niż niepodjęcie jej wcale. Ugruntowanie takiej postawy wymaga wiele pracy zarówno w samym Zespole, jak i w Organizacji oraz u Klienta. Atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania, że Zespół robi wszystko co w jego mocy, aby dostarczać najlepsze rozwiązania to podstawa tej relacji.

Kluczowe jest także przyzwolenie na popełnianie błędów. Może się to wydawać trudne. Chcemy przecież, aby proces przebiegał jak najsprawniej. A to intuicyjnie mogłoby wykluczać błędy. Jednak Agile u podstaw daje ludziom prawo do ich popełniania. Wręcz zakłada, że są one wpisane w życie produktu! Daje też narzędzia to ich szybkiego naprawiania. Krótki cykl wytwórczy i częsty feedback dają możliwość szybkiej, ale mało bolesnej porażki. Retrospekcja pozwala wyciągnąć wnioski i zaproponować usprawnienia. Po każdej Rewizji Sprintu, na której praca Zespołu jest oceniana,  dostaje on informację zwrotną o tym, co przygotował.

Czasem zdarza się, że mimo najlepszych chęci i zaangażowania Zespołu Klient nie jest zadowolony. Może to wzbudzać różne emocje. Ludzie potrzebują odwagi, aby niestrudzenie podjąć dalszą pracę. Akceptując fakt, że nikt nie jest idealny, otwierają się na zmianę. Dają Klientowi swobodę w wyrażaniu zdania o Produkcie i z pełną otwartością przyjmują jego uwagi, tak, aby uczynić Produkt jeszcze lepszym. Rozumieją także, że nie ma idealnych wymagań. Że ich kształtowanie to proces, w czasie którego wizja może ewoluować. Nie boją się zmian. Nie boją się wyzwań. Odważnie patrzą w przyszłość bo wiedzą, że stanowią silną grupę, znają swój cel oraz swoją wartość.

CYKL: WARTOŚCI W SCRUMIE

Michalina Smolarkiewicz